Ahlmmetoden
Ahlmmsågen
Ahlmfabriken

POLICY

GDPR (General Data Protection Regulation)

Behandling av personuppgifter kunder och leverantörer

Syfte

Syfte med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

När du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till oss skall du känna dig trygg och därför har vi upprättat den här policyn.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund eller leverantör, vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad behövs för ändamålet.

Vilka Personuppgifter behandlar vi? Nedan följer exempel på de personuppgifter vi behandlar:

Bilder på våra kunder och leverantörer finns inte på företaget.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I samband med leverantör och kundregistrering, offert och orderläggning.

Behandling av personuppgifter?

Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifter för utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Enligt ovan strävar vi efter att inte lämna ut dina personuppgifter till andra personer eller företag utanför organisationen. Vid utlämning av dina personuppgifter till tredje part skall detta ske i samtycke med er.

När någon kontaktperson slutar på kundföretaget och när personuppgift inte längre är nödvändiga sker en rensning utav dessa.

Bröderna Ahlm Maskin AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas.

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda